strzałka powrót

Ustawa o ochronie osób i mienia. Jakie prawa i ograniczenia posiada pracownik ochrony?

Czy pracownik ochrony ma prawo Cię obezwładnić i założyć kajdanki? Co może, a czego nie może zrobić podczas swojej pracy? Przeczytaj artykuł i poznaj specyfikę działania pracowników agencji ochrony osób i mienia.

Blog Security - maj

Kim jest niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik ochrony?


Według Ustawy o ochronie osób i mienia pracownik ochrony to każda osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Do ich zadań należy ochrona w ramach wewnętrznej służby ochrony lub praca na rzecz przedsiębiorcy, który posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej usług ochrony osób i mienia.


Ustawa wskazuje również, że pracownikiem ochrony może być osoba, która nie znajduje się na wyżej wymienionej liście, a która wykonuje zadania należące do pracownika ochrony na rzecz przedsiębiorcy posiadającego wspomnianą koncesję. Mowa tu o niekwalifikowanym pracowniku ochrony, którego prawa są mocno ograniczone w porównaniu do pracownika z kwalifikacjami. O tym poniżej.


Prawa pracownika ochrony – co jest dozwolone?


Zarówno kwalifikowany, jak i niekwalifikowany pracownik agencji ochrony może wykorzystywać w swojej pracy środki porządkowe. Co to oznacza? Podczas wykonywania swoich obowiązków może on:


  • weryfikować uprawnienia do przebywania na terenie chronionego obszaru,
  • potwierdzać tożsamość osoby za pomocą jej wylegitymowania,
  • wzywać osobę nieuprawnioną do opuszczenia chronionego obszaru,
  • ujmować osobę, która stanowi bezpośrednie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz oddać ją w ręce policji.

Kwalifikowany pracownik ochrony ma ponadto prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Może je wykorzystać jedynie do ochrony lub odparcia ataku. Użycie środków przymusu jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Do środków przymusu bezpośredniego zaliczamy:


  • broń palną
  • siłę fizyczną – techniki obrony, obezwładnienia i transportu,
  • kajdanki zakładane na ręce,
  • pałkę służbową, gaz pieprzowy i paralizator,
  • psa służbowego.

Zobacz: Jak zapewnić skuteczną ochronę osób i mienia?


Ograniczenia pracownika ochrony – co jest zabronione?


Pracownik agencji ochrony osób i mienia bez kwalifikacji, jako osoba cywilna może posiadać własne, legalne środki do samoobrony, np. gaz pieprzowy czy pałkę teleskopową. Prawo nie zabrania ich posiadania. Nie są one jednak wtedy traktowane jako element środków przymusu bezpośredniego w związku z wykonywaną przez niego pracą.


Do użycia pełnego zakresu środków przymusu bezpośredniego ma prawo jedynie kwalifikowany pracownik ochrony, który posiada odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty z ukończonych kursów oraz szkoleń. Środki przymusu bezpośredniego nie mogą być stosowane prewencyjnie, np. pałka służbowa nie może zostać wykorzystana jako środek do przełamania biernego oporu.