dwwdw
strzałka powrót

Prawa obywatela wobec policji przy zatrzymaniu telefonu

Co robić, gdy policjant każe ci odblokować telefon? Zgodnie z prawem, funkcjonariusz policji nie ma uprawnienia do wymuszenia odblokowania telefonu przez osobę zatrzymaną, niezależnie od tego, czy jest ona podejrzana o popełnienie przestępstwa. Prawo jasno stanowi, że takie działanie jest niedopuszczalne. Mimo to, istnieją okoliczności, w których policja ma prawo zatrzymać smartfon osoby podejrzanej. Jakie to sytuacje?


Przeczytaj artykuł: 10 pomyłek, które mogą narazić Twój dom na włamanie!


Warunki, w których policjant może zabrać telefonCzy policjant może zabrać telefon? Jeżeli chodzi o sytuacje, gdy jesteśmy zatrzymani na ulicy przez patrol policji, to zasadniczo odpowiedź brzmi nie. Funkcjonariusz może zarekwirować i zatrzymać nasz telefon jedynie w przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że urządzenie zawiera dowody na popełnienie przestępstwa lub jest przedmiotem kradzieży. Bez takich dowodów, konieczna jest decyzja prokuratora lub specjalne uzasadnienie dla tzw. czynności niecierpiących zwłoki, jak na przykład ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia innych osób, które mogłoby wynikać z opóźnienia działań. W sytuacji zwykłej kontroli tożsamości, policjant może jedynie poprosić o podanie numeru IMEI telefonu, co ma na celu weryfikację, czy sprzęt nie pochodzi z kradzieży. Odmowa podania tego numeru może wzbudzić podejrzenia co do naszych intencji.


Zakres uprawnień policji w kontekście odblokowania telefonuCzy policjant może nakazać odblokowanie telefonu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: policjant nie ma prawa zmuszać nikogo do odblokowania telefonu w żadnej sytuacji, nawet jeżeli dana osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa. Ta kwestia jest regulowana przez art. 74 Kodeksu postępowania karnego (KPK), który jasno określa, że oskarżony nie jest zobowiązany do dowodzenia swojej niewinności ani dostarczania dowodów przeciwko sobie. Wprawdzie policja może zatrzymać telefon w uzasadnionych przypadkach, jednak odblokowanie urządzenia musi odbywać się bez udziału właściciela, chyba że ten z własnej woli zdecyduje się na współpracę. Niezależnie od intencji, policjant nie posiada prawa do usuwania czy modyfikowania jakichkolwiek danych na urządzeniu bez zgody właściciela.


Prawa dotyczące nagrywania działań policjiCzy można nagrywać policjantów bez ich pozwolenia? Kluczowe jest rozróżnienie między samym aktem nagrywania a późniejszym udostępnianiem materiału. Nagrywanie działań policji jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania zgody, pod warunkiem, że nie utrudnia to pracy funkcjonariuszy. Nie ma zatem potrzeby uzyskiwania uprzedniej zgody na same nagrania.

Jednak sytuacja zmienia się, gdy chodzi o udostępnianie tych nagrań w internecie. Trzeba pamiętać, że funkcjonariusz publiczny różni się od osoby publicznej. Udostępnienie wizerunku funkcjonariusza wymaga jego zgody, a brak takiej zgody może skutkować pozwem o naruszenie dóbr osobistych.

Co do kwestii utrudniania pracy policji, art. 65a Kodeksu wykroczeń jasno określa, że osoba, która umyślnie utrudnia wykonanie czynności służbowej na podstawie prawem wydanych poleceń, może zostać poddana karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.