dwwdw
strzałka powrót

Jak zapewnić skuteczną ochronę osób i mienia?

Ochrona osób i mienia to usługa, którą agencje ochrony kierują zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm lub instytucji. Aby przedstawić to zagadnienie w sposób przejrzysty, warto je rozdzielić na dwa podstawowe obszary.

Security - ochrona

Ochrona osobista


To przede wszystkim działania mające na celu zabezpieczenie zdrowia, nietykalności oraz życia danej osoby. Przykładem tego rodzaju czynności jest dbanie o prywatność lub niedopuszczanie osób postronnych do osoby chronionej. Tego rodzaju działania powinny zapewniać komfort klienta, a także pełną dyskrecję podczas prowadzonych czynności. Kluczowym aspektem jest więc wykwalifikowana kadra pracowników, którzy zagwarantują wysoką jakość ochrony.


Ochrona mienia


Polega na zabezpieczaniu rzeczy, nieruchomości lub innych własności przed osobami niepożądanymi i czynnikami, które mogą prowadzić do wystąpienia szkody w danym mieniu. Jest to na przykład ochrona przed wtargnięciem osób postronnych na teren obiektu lub monitoring w miejscu pracy.


Ochrona osób i mienia – formy


Skuteczna agencja ochrony powinna posiadać wszelkie środki i narzędzia do prawidłowej ochrony osób oraz zabezpieczania powierzonego mienia. Oprócz wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników równie ważne jest zapewnienie odpowiednich form ochrony, do których należy:  • bezpośrednia ochrona fizyczna (stała lub doraźna),

  • patrole zmotoryzowane (grupy interwencyjne),

  • montaż nowoczesnych systemów monitoringu,

  • monitoring systemów alarmowych,

  • monitoring pożarowy,

  • monitoring wizyjny,

  • serwis i konserwacja alarmu.


Audyt bezpieczeństwa przed rozpoczęciem współpracy


Aby w sposób prawidłowy dostosować formę i zakres ochrony, przed rozpoczęciem działań agencja wykonuje audyt bezpieczeństwa. Obejmuje on analizę aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu, określenie zagrożeń oraz dopasowanie odpowiednich procedur ochrony. Dzięki temu ochrona jest w pełni dopasowana do specyfiki działalności klienta.


Korzyści skutecznej ochrony osób i mienia


Decydując się na współpracę z agencją ochrony, podnosisz poziom swojego bezpieczeństwa. Ochrona osobista, monitoring alarmu domowego i firmowego czy ochrona wskazanego terenu ograniczają możliwość pojawienia się ryzyka w postaci niebezpiecznych zdarzeń lub szkód mienia. Przeszkoleni pracownicy ochrony współpracują z odpowiednimi służbami (Policją, jednostkami Straży Pożarnej, jednostkami obrony cywilnej itd.), gwarantując szybką reakcję na występujące zagrożenia.