dwwdw

baza wiedzy

Zasady postępowania

Definicja: Napad

W ten sposób bywa potocznie określane przestępstwo rozboju, opisane w art. 280 k.k. Co warte odnotowania – rozbój nie musi odbywać się w żadnym konkretnym miejscu (jak to bywa przedstawione: „napad na bank”, „napad na kantor”), a do spełnienia jego przesłanek wystarczy kradzież połączona z zastosowaniem lub groźbą użycia przemocy. Modne określenie „napadu z bronią w ręku” odnosi się właśnie do rozboju: owa broń stanowi jasny komunikat sprawcy, iż zamierza on użyć przemocy.

Zasady postępowania podczas napadu na dom:
Po pierwsze trudno przewidzieć działania napastnika i każdy napad ma zupełnie różny scenariusz. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które pozwolą na zmniejszenie skutków napadu oraz zwiększą prawdopodobieństwo ujęcia sprawców.

Przygotuj się wcześniej:

twój system alarmowy powinien posiadać zarówno ciche, jak też głośne przyciski napadowe,

piloty napadowe należy stosować jako uzupełnienie systemu antynapadowego (najczęściej w trakcie napadu napadnięty zapomina gdzie leży pilot) - podstawą są przyciski napadowe, również te w klawiaturze systemu alarmowego,

zamontuj widoczny system telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu. Telewizja może bardzo utrudnić napastnikowi przygotowanie napadu (faza obserwacji) i w konsekwencji zniechęcić napastnika do ataku,

przygotuj pewne wartości, które lepiej utracić ratując swoje zdrowie i życie,

spisz numery banknotów przygotowanych do wydania napastnikowi i spis umieść w tylko sobie znanym miejscu,

zrób zdjęcia przedmiotom przeznaczonym do wydania napastnikowi,

przećwicz czynności, które wykonałbyś w razie rzeczywistego napadu.

W trakcie napadu:

Gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z napastnikiem uruchom alarm głośny i alarm cichy. W ten sposób zawiadomisz chroniącą Cię agencję o grożącym Ci niebezpieczeństwie w przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

stosuj się do poleceń napastnika,

nie bądź opieszały w wykonywaniu poleceń,

musisz przyjąć do wiadomości, że napastnik działa w olbrzymim stresie, często porównywalnym do Twojego i w związku z tym wszelkie podejmowane przez Ciebie czynności nie powinny prowadzić do wzrostu agresji,

w fazie zmuszania do wydania cennych rzeczy wydawaj je z zasadą: wartość kolejnego wydania równa się połowie wartości poprzedniego - to szybko zniechęci napastnika do dalszych żądań. Mając już pewny łup w rękach napastnik często rezygnuje i ucieka,

zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących: wyglądu, zachowania, głosu, składni językowej napastnika,

zapamiętaj miejsca, gdzie sprawca siedział, o co był oparty lub pozostawił jakąś rzecz, może to pomóc Policji w wykorzystaniu psa tropiącego.

Po napadzie:

zawiadom natychmiast Policję,

ogranicz do minimum możliwość zatarcia śladów,

staraj się utrzymać w pamięci i przekaż jak najwięcej szczegółów dotyczących napadu i sprawcy,

przekaż Policji dokumentację dotyczącą numerów banknotów, zdjęć przedmiotów, zarejestrowanego przez kamery obrazu.