strzałka powrót

Prawo użycia broni przez pracownika ochrony – kiedy może zostać wykorzystane?

Prawo użycia broni w ochronie należy wyłącznie do kwalifikowanego pracownika ochrony oraz uzależnione jest od określonych przypadków w ustawie. W jakich sytuacjach ochroniarz może użyć broni palnej? O tym w poniższym artykule.

Blog - sierpień

Prawo użycia broni przez pracownika ochrony – co na to ustawa?


Jak wspomnieliśmy wcześniej, prawo do użycia broni palnej ma jedynie specjalnie uprawniony pracownik agencji ochrony osób i mienia wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i dodatkowo uprawniony do użycia broni. Szczegóły na ten temat można znaleźć w jednym z naszych poprzednich wpisów.Przeczytaj: Ustawa o ochronie osób i mienia. Jakie prawa i ograniczenia posiada pracownik ochrony?

Informacje i przesłanki dotyczące prawa do użycia broni przez pracownika ochrony oraz inne uprawnione osoby można znaleźć w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. We wspomnianym dokumencie zawarte są m.in. dopuszczalne przypadki używania broni palnej przez osoby uprawnione, a także zasady jej używania oraz postępowania przed i po użyciu.Kiedy pracownik ochrony może użyć broni palnej?


Kwalifikowany pracownik ochrony może użyć broni palnej jedynie w przypadku, gdy pozostałe środki przymusu bezpośredniego nie były wystarczające do tego, by zrealizować przyjęty przez niego cel oraz gdy ich użycie lub wykorzystanie okazało się niemożliwe ze względu na powstałe okoliczności.Do pierwszej kategorii przypadków użycia broni palnej przez pracownika ochrony zalicza się sytuacje wymagające odparcia bezpośredniego i niezgodnego z prawem zamachu na:


  • życie, zdrowie i wolność pracownika ochrony lub innej osoby,
  • ważne obiekty, urządzenia i obszary podlegające ochronie,
  • mienie, który powoduje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia i wolności pracownika ochrony lub innej osoby

oraz zapobieganie wszelkim działaniom, które bezpośrednio prowadzą do powyższych zamachów.


Kolejnym warunkiem użycia broni jest także konieczność przeciwstawienia się osobie, która nie stosuje się do wezwań wydawanych przez pracownika ochrony dotyczących niezwłocznego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu mogącego zagrażać życiu i zdrowiu pracownika ochrony oraz innych osób. Prawo do użycia broni jest także zasadne w przypadku, gdy osoba usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu pracownikowi ochrony.


Przeczytaj poprzedni wpis: Czym jest i jaką funkcję pełni SUFO?