dwwdw
strzałka powrót

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Security w Mieście”

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie na Facebooku! :)


1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą na ul. Litewskiej 11/13 80-719 Gdańsk, Polska (dalej: "Organizator").

1.2. Konkurs prowadzony jest na platformie Facebook i trwa od 24 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r.

1.3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, kryteria oceny prac oraz sposób wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców.

2. Uczestnictwo w konkursie

2.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto na Facebooku.

2.2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

2.3. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą:

   a) Wykonać zdjęcie logotypu firmy Security w przestrzeni miejskiej.

   b) Opublikować zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Organizatora na Facebooku.

   c) Polubić stronę Organizatora na Facebooku i udostępnić post konkursowy na swoim profilu na Facebooku.

3. Zasady konkursu

3.1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć, jednak każde zdjęcie musi być opublikowane jako osobny komentarz.

3.2. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.

3.3. Prace zawierające treści obraźliwe, wulgarne lub naruszające prawo będą automatycznie dyskwalifikowane.

3.4. Uczestnicy konkursu przekazują Organizatorowi niewyłączne prawa do wykorzystania nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych związanych z konkursem i działalnością firmy Security.

4. Kryteria oceny i wyłonienie zwycięzców

4.1. Zdjęcia będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

4.2. Kryteria oceny obejmują:

   a) Kreatywność i oryginalność.

   b) Jakość wykonania zdjęcia.

   c) Kontekst i atrakcyjność miejsca, w którym znajduje się logotyp.

4.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2024 r. na stronie Organizatora na Facebooku.

5. Nagrody

5.1. Nagrodą główną w konkursie jest rok ochrony w formie monitorowania świadczonego przez firmę Security.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

5.3. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku i poproszeni o kontakt w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie konkursu.

6.3. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.

6.4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook ani z nim związany.

6.5. Konkurs nie jest powiązany z platformą Facebook.

7. Kontakt

7.1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.Regulamin konkursu przygotowany przez SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Data: 24 maja 2024 r.