strzałka powrót

Monitoring pożarowy – jak zadbać o obowiązkową ochronę przeciwpożarową budynku?

Monitoring pożarowy to usługa wykorzystywana w celu zabezpieczenia obiektu i ludzi przed negatywnymi skutkami pożaru. To także pomoc w skutecznym działaniu systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jakie korzyści płyną ze stosowania monitoringu pożarowego.

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie przeciwpożarowej


To, jakie obiekty muszą obowiązkowo podlegać ochronie przeciwpożarowej, określa Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według zapisów do obiektów, które powinny zostać wyposażone w system sygnalizacji pożarowej, zaliczane są m.in.:


  • budynki handlowe i wystawowe,
  • teatry (o liczbie miejsc powyżej 300),
  • kina (o liczbie miejsc powyżej 600),
  • budynki z liczbą miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
  • sale widowiskowe i sportowe powyżej 1500 miejsc,
  • szpitale i sanatoria (powyżej 200 łóżek),
  • szpitale psychiatryczne (powyżej 100 łóżek),
  • budynki użyteczności publicznej - wysokie i wysokościowe,
  • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby (o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200).

Zarządca danego obiektu jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie całego systemu sygnalizacji pożarowej, który obejmuje urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych. Jaką rolę ma w tym zainstalowany system monitoringu pożarowego?Jak działa monitoring pożarowy?


Monitoring pożarowy to system automatycznego i natychmiastowego przesyłania sygnałów alarmowych z systemu SAP znajdującego się w obiekcie - do Alarmowego Centrum Odbiorczego właściwej terytorialnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.


System monitoringu pożarowego zamontowany i podłączony do systemu sygnalizacji pożaru w chronionym obiekcie przesyła alarm w sposób bezpośredni do kierownictwa PSP. Jednostka straży pożarnej jest dzięki temu od razu powiadomiona o występującym pożarze. Pracownik agencji ochrony, którego rolą jest monitorowanie wskazanych systemów ma również możliwość weryfikowania i zgłaszania fałszywych alarmów.


Zobacz: Rola i zalety monitoringu wizyjnego w firmieKorzyści z usługi monitoringu pożarowego w agencji ochrony osób i mienia


Monitoring systemów przeciwpożarowych to obowiązek leżący po stronie zarządców określonych w ustawie obiektów, jednak za zgodą właściwej terytorialnie jednostki PSP można przyłączyć do monitoringu pożarowego obiekty nie podlegające ustawowo tej formie ochrony. Dlaczego warto, aby zadbał o to każdy właściciel budynku o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru?


Monitoring pożarowy pozwala na niezwłoczne zaalarmowanie straży pożarnej o występującym zagrożeniu. Reakcja wyznaczonej jednostki straży i czas jej dojazdu jest ograniczony do niezbędnego minimum. Szybka akcja ratownicza pozwala zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, minimalizuje zniszczenia wywołane pożarem, a często nawet ratuje zagrożone życie osób znajdujących się w budynku.


Chcesz ochronić swój budynek przed pożarem? Skorzystaj z usługi monitoringu pożarowego SECURITYi bądź pewny o bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników przez cały czas.