strzałka powrót

Jak zabezpieczyć serwerownię na wypadek pożaru?

Serwerownia jest miejscem wyjątkowo narażonym na pożar. Nie jest to spowodowane nagromadzeniem w niej szczególnie łatwopalnych materiałów, ale dziesiątek ciągle pracujących, potężnych komputerów pobierających z sieci elektrycznej ogromne ilości prądu i wytwarzających podczas pracy ogromne ilości ciepła.  Pożary serwerowni powodowane są zazwyczaj przegrzaniem się, zwarciem i powstaniem łuku elektrycznego, który swoją ogromną temperaturą jest w stanie stopić wiele maszyn.

serwerownia

Komputery serwerowe są bardzo drogie, więc w wypadku wystąpienia pożaru ostatnią rzeczą, której chcemy, jest zalanie wodą wszystkich, w tym nieuszkodzonych maszyn. Dlatego w serwerowniach stosuje się wyjątkowe środki ostrożności. Poniżej prezentujemy listę 7 elementów z których powinna się składać ochrona przeciwpożarowa każdej serwerowni.  1. Brak palnych elementów


Serwerownia powinna być pozbawiona jakichkolwiek palnych elementów. Idealnie, powinny się w niej znajdować tylko serwery i niezbędne okablowanie. Podłoga i ściany powinny być wykonane i pokryte niepalnymi elementami.  1. Izolacja pomieszczenia


Wszystkie wejścia do serwerowni powinny mieć drzwi przeciwpożarowe, idealnie pomieszczenie nie powinno mieć okien.  1. Wentylacja i klimatyzacja


Systemy wentylacyjne powinny mieć możliwość natychmiastowego odcięcia dopływu powietrza w wypadku wykrycia pożaru. Wentylacja i klimatyzacja powinny utrzymywać właściwą temperaturę i wilgotność.  1. Czujniki


W serwerowni powinny znajdować się czujniki dymu, temperatury, wilgotności i zalania, preferowalnie osobny zestaw powinna posiadać każda szafa serwerowa.  1. System gaszenia gazem


W serwerowni powinien sie znajdować system gaszenia gazem, który w wypadku pożaru uwalnia duże ilości obojętnego gazu odcinając dostęp tlenu i gasząc pożar w zarodku.  1. Systemy BMS i SSP


Wszystkie wymienione systemy powinny być spięte w jeden system BMS, który będzie regulował warunki panujące wewnątrz serwerowni i razem z systemem monitoringu pożarowego SSP uruchomi procedurę gaszenia oraz automatycznie wezwie straż pożarną.  1. Gaśnice


Ostatecznym działaniem w wypadku pożaru, poza przyjazdem straży pożarnej, jeśli nie mamy systemu gaszenia gazem, jest użycie gaśnic. Muszą to być gaśnice z oznaczeniem „do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym 1000 V”.