strzałka powrót

Czym zajmuje się profesjonalna agencja ochrony?

Szukając najlepszej firmy ochroniarskiej, warto wcześniej nie tylko określić własne potrzeby, ale również zdobyć wiedzę na temat zakresu oferowanych działań. Poznaj podstawowe obowiązki agencji ochrony osób i mienia oraz dowiedz się, z jakich usług możesz skorzystać.

Security - ochrona

Ochrona osobista


Ochrona osób to jedna z głównych funkcji, którą pełnią specjalnie wykwalifikowani pracownicy agencji ochrony. Polega ona na chronieniu zdrowia, życia i nietykalności osobistej. Do obowiązków agenta ochrony należy np. zabezpieczenie osoby przed potencjalnymi zagrożeniami lub niedopuszczanie do niej osób postronnych. Zakres działań jest opracowywany indywidualnie, na podstawie wymagań i potrzeb zleceniodawcy.


Ochrona mienia


Działania mające na celu ochronę mienia to głównie zabezpieczenie rzeczy, nieruchomości, terenu lub innych własności należących do klienta. Dotyczy to zarówno ochrony przed kradzieżą, jak i pozostałymi czynnikami, które mogą wpłynąć na pojawienie się szkody w mieniu. Do czynności wykonywanych przez pracownika ochrony może należeć kontrolowanie ruchu osobowego na terenie firmy, rejestracja wejść i wyjść, a także obsługa system alarmowego oraz wykonywanie obchodów.


Działania wchodzące w skład ochrony osób i mienia zazwyczaj dzieli się na dwie kategorie: ochronę bezpośrednią i techniczną.


Bezpośrednia ochrona fizyczna


Do zakresu ochrony bezpośredniej zalicza się stałą lub doraźną ochronę fizyczną klienta. Czynności wykonywane przez pracowników ochrony powinny także obejmować stały monitoring systemów alarmowych zarówno domowych, jak i tych znajdujących się na terenie firmy lub chronionego obiektu.


Ochrona techniczna


Należy przez to rozumieć wszelkie zabezpieczenia techniczne, które mają za zadanie chronić osoby lub mienie klienta. Jest to przede wszystkim montaż urządzeń i alarmów, których celem jest sygnalizacja pojawiających się zagrożeń oraz ich konserwacja i naprawa.


Wybór agencji ochrony – na co zwrócić uwagę?


Profesjonalna agencja ochrony osób i mienia powinna posiadać wszelkie środki i narzędzia zapewniające odpowiedni zakres ochrony, a także doświadczenie i kwalifikacje, które gwarantują ich skuteczność. Są to przede wszystkim:  • wykwalifikowana kadra pracowników,

  • sieć patroli interwencyjnych,

  • nowoczesne systemy monitoringu,

  • odpowiednie zaplecze techniczne,

  • doświadczenie w tworzeniu planów i procedur ochrony,

  • fachowe usługi serwisowe i konserwacyjne.