Ochrona fizyczna

Security

Ochrona fizyczna

Ochronę fizyczną osób i mienia wykonują odpowiednio wyszkoleni i umundurowani pracownicy ochrony. Głównym celem usługi jest ochrona życia, zdrowia i mienia, zapobieganie wykroczeniom, przestępstwom, atakom terrorystycznym.

Współpracując z nami:

  • minimalizujesz ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń,
  • zwiększasz poziom bezpieczeństwa własnego i powierzonego mienia,
  • masz gwarancję szybkiego i profesjonalnego podjęcia działań,
  • współpracujesz z doświadczoną wyszkoloną kadrą.

Gwarantujemy:

  • wyposażenie pracownika ochrony fizycznej w pilot antynapadowy,
  • bezpłatne podjazdy prewencyjne Grupy Interwencyjnej (kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej uzbrojeni w broń palną, krótką bojową oraz wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, poruszający się oznakowanym pojazdem służbowym).

Przed rozpoczęciem realizacji usługi ochrony fizycznej wykonujemy audyt bezpieczeństwa obiektu obejmujący identyfikację zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Na jego podstawie opracowujemy plan ochrony obiektu uwzględniający procedury obiektowe i instrukcje stanowiskowe.
Na Państwa życzenie obiekt może zostać oznaczony tablicami „SECURITY OBIEKT CHRONIONY”, które pełnią funkcję informacyjno - prewencyjną zniechęcając niepożądane osoby do wkroczenia na teren danego obiektu.

 
 

Współpraca

Jeśli spodobała Ci się nasza ofarta, zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu. Omówimy Twoje potrzeby i oczekiwania. Wierzymy, że uda nam się nawiązać współpracę.

Firma Security Sp. z o.o. gwarantuje, że dane zebrane poprzez formularz nie będą udostępnione osobom trzecim.