Security

Security

Referencje

 

 

 

Opinie naszych klientów

Usługi ochrony obejmują swoim zakresem ochronę kluczowych obiektów wodno - kanalizacyjnych eksploatowanych przez SNG, w tym ochronę obiektów wodociągowych podlegających ochronie ustawowej, ważnych dla bezpieczeństwa publicznego. Wykonywane usługi z zakresu ochrony osób i mienia realizowane są zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i z należytą starannością .

Saur Neptun Gdańsk w Gdańsku

Realizacja usługi, która obejmowała bezpośrednią ochronę osób i mienia obiektów Sądu Okręgowego w Elblągu, wraz z obsługą systemu monitoringu CCTV oraz interwencją patroli SUFO i patrolowaniem przyległych do nich terenów, transportowaniem i konwojowaniem wartości pieniężnych, została wykonana właściwym zaangażowaniem pracowników (...) Usługa została wykonana z należytą starannością...

Sąd Okręgowy Elblągu

Współpracę z firmą uważamy za w pełni zadowalającą a zadania pracowników firmy wykonywane są rzetelnie i odpowiedzialnie.

Tan - Viet w Łęgowie

Współpraca przebiega bez zarzutu i jest realizowana zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy (...) Uważamy, że w zakresie ochrony osób i mienia Security Sp. z o.o. (...) jest partnerem godnym polecenia, gwarantującym solidność oraz dobrą i długotrwałą współpracę.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

Współpracę z firmą Security Sp. z o.o. uważamy za w pełni zadowalającą, a powierzone zadania wykonywane są rzetelnie i odpowiedzialnie (...) co świadczy o solidności i profesjonaliźmie naszego kontrahenta.

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Potwierdzamy, że wysoko oceniamy poziom i profesjonalizm świadczonych przez firmę Security Sp. z o.o. usług. (...) Agencja świadczy swoje usługi w sposób profesjonalny, niezawodny, rzetelny i godny zaufania. Dysponuje gruntownie przeszkoloną kadrą pracowników ochrony oraz nowoczesną bazą techniczną w zakresie działalności operacyjnej, co daje wyraz w skuteczności i szybkości działania grup patrolowych.

Polferro Sp. z o.o. w Gdańsku

Świadczone usługi (...)zostały wykonane z należytą starannością i spełniają wymogi obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Realizowane były rzetelnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Zeus S.A. w Pruszczu Gdańskim

Usługa realizowana jest z należytą starannością, w związku z czym możemy polecić firmę Security Sp. z o.o. jako godnego zaufania i rzetelnego wykonawcę.

Mart Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. w Gdańsku

Współpracę z firmą Security uważamy za bardzo owocną, bezcenne zbiory biblioteczne są dobrze chronione, a zadania pracowników firmy wykonywane rzetelnie i odpowiedzialnie.

Polska Akademia Nauk
- Biblioteka Gdańska
w Gdańsku

Wieloletnia współpraca z firmą Security Sp. z o.o. pozwala nam rekomendować Firmę jako odpowiedzialną oraz godną polecenia innym klientom. Wykonywane usługi ochrony osób i mienia realizowane są zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i z należyta starannością.

Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku

Wieloletnia współpraca dowodzi, iż Security Sp. z o.o. okazała się mobilnym i solidnym partnerem gotowym w każdej chwili do współpracy i współdziałania. Profesjonalna realizacja wszystkich uzgodnionych warunków umowy oraz przedstawionych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oczekiwań, była i jest gwarantem zapewniającym utrzymanie na właściwym poziomie ładu i porządku na infrastrukturze kolejowej i w pociągach objętych ochroną firmy Security Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni

Zamówienie realizowane jest zgodnie z umową i przebiega zgodnie z wymaganiami LWSM „Zaspa”. Firma Security Sp. z o.o. dysponuje gruntownie przeszkoloną kadrą pracowników ochrony, którzy w sposób profesjonalny, niezawodny i rzetelny realizują umowne uzgodnienia.

LWSM „Zaspa” w Gdańsku

Współpracę z firmą (...) cenimy sobie wysoko ze względu na profesjonalizm, rzetelność i fachowość świadczonych usług, stały kontakt i zainteresowanie ze strony kierownictwa firmy.

Grupa Żywiec S.A.

Usługi spełniały wymogi obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Wykonywane były rzetelnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami (...) Jesteśmy gotowi polecić firmę (...) jako jedną z najlepszych w swojej branży.

Lpp S.A.

 

 

 

 

ADMINISTRACJA ORAZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE I SAMORZĄDOWE

 • GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.
 • GMINA GDYNIA URZĄD MIASTA
 • HOSPICJUM IM. KS. E.DUTKIEWICZA SAC
 • INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
 • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ O/ MORSKI
 • JEDNOSTKA WOJSKOWA 1300
 • KOMORNICY SĄDOWI REWIRÓW PRZY SĄDZIE REJONOWYM W GDAŃSKU I GDYNI
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU
 • MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE
 • PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA
 • PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
 • POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
 • POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 • POMORSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 • REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
 • REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W GDAŃSKU
 • SĄD OKRĘGOWY W ELBLĄGU
 • SĄD REJONOWY W KARTUZACH
 • SĄD REJONOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 • SKARB PAŃSTWA - IZBA CELNA W GDYNI
 • SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
 • URZĄD GMINY KOLBUDY
 • URZĄD GMINY SIERAKOWICE
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 • URZĄD MORSKI W GDYNI
 • URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
 • URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
 • WARMIŃSKO - MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU
 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GDAŃSKU
 • WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
 • WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY GDAŃSK
 • ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W GRONOWIE
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W ELBLĄGU
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SŁUPSK
 • ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH SP. Z O.O.
 • ZAKŁAD USŁUG SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
 • ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
 • ZARZĄD TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SZKOLNICTWO I INSTYTUCJE NAUKOWE

 • AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU
 • BIBLIOTEKA GDAŃSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 • GIMNAZJUM NR 33
 • INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO
 • KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE IMIENIA JANA PAWŁA II
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COLLEGIUM GEDANENSE"
 • PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY ODDZIAŁ GEOLOGII MORZA W GDAŃSKU
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA
 • POLSKA AKADEMIA NAUK
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. ANDRZEJA STRUGA
 • UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA GDAŃSK

BANKOWOŚĆ I FINANSE

 • BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
 • BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. O/ GDAŃSK
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W SOPOCIE
 • BANK MILLENIUM S.A.
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. W WARSZAWIE
 • BANK PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY PBK S.A.
 • BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
 • BANKOWY DOM FAKTOR SP. Z O.O.
 • BIURO BROKERSKIE "CONSENSUS"
 • DOM MAKLERSKI "PENETRATOR" S.A.
 • GE CAPITAL BANK S.A.
 • GETIN RATY S.A.
 • HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
 • INVEST BANK S.A. W POZNANIU ODDZIAŁ W GDAŃSKU
 • NORDEA BANK POLSKI S.A.
 • ODDZIAŁ WARMIŃSKO - MAZURSKI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
 • POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A.
 • RHEINHYP - BRE BANK HIPOTECZNY
 • SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA SKOK "WYBRZEŻE"
 • SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWA SKOK „NASZA KASA”
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE COMPENSA S.A.
 • TUIR CIGNA STU S.A.
 • WSCHODNI BANK CUKROWNICTWA S.A.

HANDEL, USŁUGI I PRZEMYSŁ

 • AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ
 • ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.
 • ALARMY TADEUSZ BOŁGIN SPÓŁKA JAWNA
 • ALLCON S.A.
 • AMERICAN RESTAURANTS SP. Z O.O.
 • ANALDA-ŻYWIEC TRADE SPÓŁKA Z O.O.
 • ANTABA DRZWI DARIUSZ KOŹLAK
 • APEKS JAŚKÓWKA SPÓŁKA Z O.O.
 • AUTO BŁAŻEWICZ SP. Z O.O.
 • AXEL COMPUTER SP. Z O.O.
 • BALTIC PROPERTY TRUST OPTIMA SP. Z O.O.
 • BEES CLUB BOGUMIŁA MARIA SOYKA
 • BIG AUTOHANDEL SP. Z O.O.
 • BIURO NIERUCHOMOŚCI ZALESKI
 • BMG HOLDING SPÓŁKA Z O.O.
 • BUD - INVEST SP. Z O.O.
 • CADENA S.A.
 • CARTER SP. Z O.O.
 • CELTIC PUB S.C.
 • CENTER MOT STANISŁAW CIĄGŁO
 • CENTROZŁOM SP. Z O.O.
 • CENTRUM NURKOWE "TRYTON" WALDEMAR WNOROWSKI
 • CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
 • CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" S.A. WROCŁAW
 • COCA - COLA BEVERAGES POLSKA SP. Z O.O.
 • COMARCH S.A.
 • COTTON CLUB JANUSZ PAWŁOWSKI TAWERNA
 • DOLINA BERNADOWSKA SP. Z O.O.
 • DROGOMET SP. Z O.O.
 • DROGOMEX SPÓŁKA Z O.O.
 • DSV TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
 • DYREKCJA OKRĘGOWA STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"
 • EKOL - UNICON SPÓŁKA Z O.O.
 • ELBA SŁAWOMIR WASIAK
 • EMPIK SPÓŁKA Z O.O.
 • ENIRO POLSKA SP. Z O.O.
 • EPI CENTRUM LASER CLINIC GDAŃSK SP. Z O.O.
 • FIGEL - TECHNIKA SPAWALNICZA RYSZARD FIGEL
 • FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TADEUSZ ZAGÓRSKI
 • FLUGGER SP. Z O.O.
 • FOODIMEX SP. Z O.O.
 • FUTURA LEASING S.A.
 • GAMA SAN. S.A. I ODDZIAŁ GDAŃSK
 • GE INTERLOGIX POLSKA
 • GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
 • GRUPA ŻYWIEC S.A.
 • HBC - ŻYWIEC TRADE SP. Z O.O.
 • HOTEL PODEWILS SP. Z O.O.
 • INDUSTRIEVERTRETUNG RUDOLF THIELMANN
 • INVESTA S.A.
 • INVICTA SP. Z O.O.
 • JAŚKOWA 14 DYSKOTEKA PUBY I RESTAURACJE
 • JD - KULEJ
 • JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O.
 • JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O.
 • KMJ KASZUBOWSCY S.J.
 • KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR W GDAŃSKU
 • LAB - BIURO EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH
 • LPP S.A.
 • MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
 • MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. GDAŃSK
 • MERCOR S.A.
 • MIKOMAX 4 - MEBLE BIUROWE SP. Z O.O.
 • MITHRIL SP. Z O.O.
 • MOTOR CENTRUM SP. Z O.O.
 • NOMI S.A.
 • NZOZ LECH - MED LESZEK NAWROT
 • OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
 • ORBIS S.A.
 • P.H.U. AUTO POSTEK, TADEUSZ POSTEK
 • PAWILON MEBLOWY "HEBAN"
 • PHH SZCZEPAN JAN JOŃCA
 • PHILIP MORRIS POLSKA S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • POLANGLO SPÓŁKA Z O.O.
 • POLNORD BUD S.A.
 • POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
 • POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 • POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE
 • POŁEM SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA MARKET
 • POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
 • PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW BHZ SP. Z O.O.
 • PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z O.O.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT GDAŃSK"SP. Z O.O.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO " ATTEX" SP. Z O.O.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CHEMIA" SP. Z O.O.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR" S.A.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO - PORZĄDKOWYCH S.A.
 • PUB SCRUFFY MURPHYS TADEUSZ ZAGÓRSKI
 • PUH "ZDUNEK" SP. Z O.O.
 • PUH "ZDUNEK" SP. Z O.O.
 • RESTAURACJA KRESKA PUBY I RESTAURACJE
 • RESTAURACJA MALINOWY OGRÓD
 • SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
 • SOKOŁÓW S.A..
 • SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAĆKOWY"
 • SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLTRANS"
 • SWARZĘDZ MARKET" SP. Z O.O.
 • SYSTEMY ALARMOWE "KOLEKTOR" SP. Z O.O.
 • ŚWIAT DZIECKA - 1 S.J. Z. MILCZARCZYK, M. SWENDROWSKI
 • TAN VIET INTERNATIONAL SP. Z O.O.
 • TREFL S.A.
 • VILLA - DOMY I APARTAMENTY SP. Z O.O.
 • WILBO S.A.
 • WITTCHEN SP. Z O.O.
 • WM MURATOR PROJEKT
 • ZAKŁADY MIĘSNE "NOWAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
 • TELEKOMUNIKACJA I MEDIA
 • CENTERTEL SP. Z O.O.
 • POLKOMTEL S.A.
 • POLSKA TELEFONIA CYFROWA
 • TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 • TELEWIZJA KABLOWA DAMI SP. Z O.O.
 • UPC POLSKA SP. Z O.O.
 • VECTRA TECHNOLOGIE S.A.
 • WIRTUALNA POLSKA S.A.

TRANSPORT I SPEDYCJA

 • DPD SP Z O.O.
 • PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.
 • POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
 • POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" S.A.
 • RABEN SPEDYCJA SP. Z O.O. I SZYBKA PACZKA SP. Z O.O.
 • SCANIA POLSKA S.A.

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 • LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"
 • LWSM "WRZESZCZ"
 • OSIEDLE ZIELONE - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
 • S.M. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DR JADWIGI TITZ – KOSKO
 • S.M. PODLEŚNA
 • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁYNIEC"
 • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"
 • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. KRASZEWSKIEGO
 • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAKONICZYN
 • WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA OSIEDLA MILENIUM

USŁUGI PORZĄDKOWE

 • ACADEMY MARITME SERVICE
 • AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODDZIAŁ TERENOWY
 • AJ – PRESS
 • CHEMIA ELBLĄG (3 OBIEKTY)
 • COMARCH KRAKÓW S.A
 • DELEGATURA MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA
 • ELHURT
 • ENERGIA
 • FAVORIT COMPUTER SYSTEMS
 • GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII
 • HURTOWNIA ALKOHOLI ONUFRY GDAŃSK
 • INTERNATIONAL SCRAP & METAL RECYCLING
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 18 OBIEKTÓW
 • NIERUCHOMOŚĆI-TRAFALSKI
 • OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ( 10 ODDZIAŁÓW)
 • PRICE WATER HOUSE COPERS
 • PROKURATURA GDYNIA
 • PROKURATURA KARTUZY
 • PROKURATURA MALBORK
 • PROKURATURA PRUSZCZ GDAŃSKI
 • SCANIA POLSKA S.A.
 • TBS-ABK
 • URZĄD SKARBOWY SŁUPSK
 • WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA GDAŃSK , GDYNIA , SŁUPSK
 • Z.N. ARKADA
 • ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ELBLĄG ( OBIEKTY)
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH IŁAWA
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH BRANIEWO
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OSTRÓDA
 • ZREMB FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH GDAŃSK
 • ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ELBLĄG UL. MAZURSKA