Security

Security

O Security

Security istnieje na trójmiejskim rynku od 1991 roku. Świadczymy usługi w zakresie: ochrony fizycznej, monitoringu, konwojów, instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń, a także usługi sprzątania.

Koncesja

Posiadamy koncesje wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0036/00 oraz L-0111/00, uprawniające nas do świadczenia usług ochrony osób i mienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. 

ISO 9001

W 2000 roku wdrożyliśmy System Jakości ISO 9001:2000 obejmujący pełen zakres działalności przedsiębiorstwa. Procedury obowiązujące w firmie są zapisane, przestrzegane, sprawdzane i doskonalone w trybie ciągłym.

SUFO

Patrole Interwencyjne Security mają status Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO), w ich skład wchodzą kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej.

Wyposażenie SUFO to środki przymusu bezpośredniego, do których zalicza się  m.in.:

  • pałka TONFA,
  • kajdanki,
  • broń palna,
  • gaz obezwładniająco-paraliżujący,
  • paralizator,
  • środki ochrony osobistej: kamizelki kuloodporne.

Magazyn broni

Na terenie Trójmiasta posiadamy magazyn broni palnej oraz pomieszczenia do przechowywania broni palnej koncesjonowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Informacje niejawne

Posiadamy uprawnienia w zakresie przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. Dysponujemy kancelarią tajną i powołaliśmy Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

Centrum Monitorowania

Dysponujemy własnym Centrum Monitorowania położonym na terenie Trójmiasta. Wyposażone jest ono w nowoczesny sprzęt do monitorowania systemów alarmowych drogą radiową, telefoniczną oraz GSM.

Uprawnienia projektowe

  • w zakresie tworzenia elektronicznych systemów alarmowych przeciwwłamaniowych do klasy SA4,
  • do projektowania zabezpieczeń obiektów zabytkowych i muzealnych.

Szkolenia

Inwestujemy w naszych specjalistów poprzez odpowiednio dobrany do ich potrzeb system szkoleń branżowych.